Riu Túria – Aula Integral

BENVINGUTS AL PROJECTE "RIU TÚRIA, AULA INTEGRAL"

En els centres educatius hem de potenciar l’experiència directa, utilitzant per a això com a material didàctic el nostre medi més pròxim: la nostra cultura, el nostre entorn social i natural. 

Per a nosaltres, el protagonista principal en el projecte educatiu és l’alumnat i el que se li ensenya, donant prioritat a la manera en què s’aprén i fomentant la participació activa dels alumnes en la vida social i en la problemàtica que se’n deriva. 

En el projecte hem convertit el riu Túria en una aula més del nostre centre educatiu

fent que el desenvolupament curricular de les diferents matèries i àrees acadèmiques possibiliten el coneixement i la comprensió del nostre entorn immediat.

D’aquesta manera, des dels departaments desenvolupem conjuntament les competències clau perquè els nostres alumnes tot coneixent el seu entorn aprenguen a respectar-lo i conservar-lo.

Biologia i Geologia, Física i Química, Geografia i Història, Tecnologia, Educació Física, Matemàtiques, Música, Educació Plàstica i Visual, Informàtica, Llengües i Producció Agroecològica

Premis i subvencions

El Projecte «Riu Túria, aula integral» ha rebut subvencions importants del Ministeri d’Educació i de la Conselleria d’Educació de la CV. També ha obtingut premis que li han atorgat una dotació econòmica per a continuar amb el Projecte.

Projecte ARCE

Subvenció del Ministeri d'Educació per la participació en el projecte ARCE (coordinat amb un institut de Catalunya i un d'Andalusia).

Innovació i Mediambient

Premi d'Innovació Pedagògica de Caixa Popular i Premi de Mediambient Ecoriba pel treball en la tecnologia dron.

Donem continuïtat al Projecte

Aportació econòmica de la Conselleria d'Educació de la CV.

Projecte Natura

La Universitat de València ha concedit dos premis al Projecte Natura per la iniciativa mediambiental de les caixes niu en el control de plagues d'insectes.

Scroll al inicio