Riu Túria – Aula Integral

Manifestacions artístiques i literàries al voltant del Túria

UNA VISIÓ ARTÍSTICA DEL RIU

EL RIU TÚRIA ES UNA FONT D'ISPIRACIÓ PERT A L'ALUMNAT DE L'IES EL QUINT

POEMES

TORNARAN LES FOSQUES ORONETES... BÉCQUER

La població de l’oroneta comuna ha baixat un 30% en deu anys a causa de l’us de productes químics i el deteriorament del paisatge rural.

Conéixer la situació de les espècies en perill d’extinció fomenta sens dubte la creació de les eines necessàries per a la seua conservació.

Scroll al inicio