Riu Túria – Aula Integral

Viver de plantes de bosc de ribera i repoblació al riu Túria

La degradació de les riberes del Túria ens ha portat a realitzar actuacions de producció d’arbres i repoblació del riu a Riba-roja.

Prèviament a la nostra actuació hem detectat repoblacions inapropiades de bosc mediterrani a la ribera del riu. En lloc de corregir-ne la presència s’hi van potenciar. Des de l’IES el Quint l’hem repoblat amb espècies de ribera pròpies del riu Túria.

CREACIÓ DEL VIVER A L'IES EL QUINT

SEGUIMENT DEL CREIXEMENT DELS PLANçONS I MANTENIMENT DEL VIVER

El control del creixement dels plançons es realitza al llarg de tot un any, fins a la celebració del dia de l’arbre.

REPOBLACIÓ DE LES PLANTES DEL VIVER A LA RIBERA DEL RIU TÚRIA

Mitjançant aquest projecte de repoblació els alumnes entenen la complexitat del procés de recuperació del bosc de ribera.

COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE DEL CICLE DE PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

Actualment el cicle de Producció Agroecològica continua realitzant els plançons d’arbres de bosc de ribera i es porta al riu per a millorar la repoblació.

Scroll al inicio