Riu Túria – Aula Integral

Amfibis

AMFIBIS, EN GREC "QUE VIU EN DOS MEDIS"

En la primera etapa de la vida viuen en l’aigua i quan són adults en el medi terrestre, en ambients humits.

Els amfibis són els únics vertebrats amb metamorfosi.

Els amfibis són ovípars. Dels ous naixen els capgrossos.

De les huit espècies d’amfibis de les terres valencianes, sis estan en el Parc Natural del Túria.

  1. Granota verda (rana perezi)
  2. Gripau comú (Bufo bufo)
  3. Gripau corredor (Bufo calamita)
  4. Ofegabous (Pleurodeles waltl)

5. Gripau cavador (Pelobates cultripides)

6. Gripauet (Pelodytes punctatus)

a. Posta d’ous de Bufo calamita (Gripau corredor)

b. Posta d’os de Bufo bufo (Gripau comú)

JORNADES D'AMFIBIS A L'IES EL QUINT

Tota la comunitat educativa gaudeix del amfibis.

Són el grup de vertebrats més amenaçats del món a causa de l’alteració del seu hàbitat, la contaminació, la competència per espècies introduïdes i la sequera.

IES EL QUINT I EL PARC NATURAL DEL TÚRIA: ELS NOSTRES AMICS ELS ANFIBIS

Col·laboració amb el butlletí trimestral del Parc Natural del Túria

Scroll al inicio