Riu Túria – Aula Integral

Peixos

En primavera del 2017 s’ha realitzat una exposició sobre els peixos que es troben en el riu Túria, tant les espècies autòctones com les al·lòctones. Com sempre, els tècnics del PN del Túria ens han portat individus per a col·locar dins els aquaris en el hall de l’institut.

Invasores

En maig del 2018 hem tingut una exposició sobre invasores de plantes i d’animals que es troben en l’entorn del PN del Túria. Amb ella hem intentat concienciar l’alumnat sobre l’empobriment per a l’ecosistema de la presència d’aquestes espècies.

Àguila cuabarrada

El naturalista Manolo Ambou ens ha portat l’exposició sobre l’àguila cuabarrada al centre. Ha estat dècades estudiant aquesta au al Parc Natural del Túria. Ha fet observacions, gravacions i fotografies de gran valor ecològic que ha compartit amb l’alumnat.

Plantes

El biòleg Aurelio Peña ha vingut a l’institut per donar a conéixer la seua exposició sobre Plantes del Parc Natural del Túria. Imatges de gran qualitat realitzades per José Quiles han estat exposades al centre en desembre del 2018 i gener de 2019.

Scroll al inicio